Neskromný

chvastavý (hovorovo), náročný (hovorovo), povýšený, požadovačný, pyšný, vystatovačný


Relevantne k neskromný