Neskúsený

nekvalifikovaný, nemožný, neostrieľaný, neschopný, nespôsobilý, nesúci, nevýkonný, nezrelý


Relevantne k neskúsený