Neslušný

nehodiaci sa, nemiestny, nepatričný, nesprávny, nespôsobilý, netaktný, nevhodný, nevychovaný, nevyhovujúci, nemorálny, nemravný, nerestný, obscénny, oplzlý, zhýralý


Relevantne k neslušný