Nesmerodatný

irelevantný, nerelevantný, nerozhodný, nezhodný, vedľajší


Relevantne k nesmerodatný