Nespôsobilý

nehodiaci sa, nemiestny, nepatričný, neslušný, nesprávny, netaktný, nevhodný, nevychovaný, nevyhovujúci, nekvalifikovaný, nemožný, neostrieľaný, neschopný, neskúsený, nesúci, nevýkonný, nezrelý


Relevantne k nespôsobilý