Nespať

bdieť, bedliť (hovorovo), dbať, dohliadať, dozerať, dávať pozor, hliadkovať, pozorovať, strážiť


Relevantne k nespať