Nesporný

apodiktický, nepochybný, nepopierateľný


Relevantne k nesporný