Nešťastie

chaos, kalamita, pohroma, zmätok, katastrofa, malér (hovorovo), nehoda, nemilosť, nepriazeň, nepríjemnosť, pohroma, smola, tragédia


Relevantne k nešťastie