Nestriedmosť

alkoholizmus, etylizmus (term.), opitosť, pijanstvo


Relevantne k nestriedmosť