Nesúci

nekvalifikovaný, nemožný, neostrieľaný, neschopný, neskúsený, nespôsobilý, nevýkonný, nezrelý


Relevantne k nesúci