Nesúmerný

asymetrický, nerovnaký, nesymetrický, šišatý


Relevantne k nesúmerný