Nešvár

bitka, boj, borba (archaizmus), konflikt, konfrontácia, rozpor, zrážka, zápas


Relevantne k nešvár