Nesymetrický

asymetrický, nerovnaký, nesúmerný, šišatý


Relevantne k nesymetrický