Netaktný

nehodiaci sa, nemiestny, nepatričný, neslušný, nesprávny, nespôsobilý, nevhodný, nevychovaný, nevyhovujúci


Relevantne k netaktný