Neúplný

nedokončený, nedopečený, nedorobený, nedovarený, polovičatý, zlomkovitý, úlomkovitý, nekompletný


Relevantne k neúplný