Neúspech

fiasko, krach, nezdar, porážka, prehra, výprask, zlyhanie


Relevantne k neúspech