Neuvedomelý

mimovoľný, neúmyselný, podvedomý


Relevantne k neuvedomelý