Nevnímateľný

mizivý, nepatrný, nepostrehnuteľný, slabý


Relevantne k nevnímateľný