Nevraživosť

nepriateľstvo, odpor, zaujatosť, zloba, zlá vôľa, závisť


Relevantne k nevraživosť