Nevšímavý

apatický, bezmyšlienkovitý, bezstarostný, driemajúci, flegmatický, lenivý, nemajúci záujem, nezúčastnený, nečinný, záhaľčivý, ľahostajný, nepozorný, nesústredený, roztržitý


Relevantne k nevšímavý