Nevyhnutnosť

postulát, potreba, požiadavka, povinnosť, záväzok


Relevantne k nevyhnutnosť