Nevyhovujúci

biedny, nedostačujúci, nepostačujúci, neuspokojivý, úbohý, žalostný, nehodiaci sa, nemiestny, nepatričný, neslušný, nesprávny, nespôsobilý, netaktný, nevhodný, nevychovaný


Relevantne k nevyhovujúci