Nevýkonný

nekvalifikovaný, nemožný, neostrieľaný, neschopný, neskúsený, nespôsobilý, nesúci, nezrelý


Relevantne k nevýkonný