Nevyvrátiteľný

nepopierateľný


Relevantne k nevyvrátiteľný