Nevzdelaný

jednoduchý, prostý, vzdelaný (Antonym), laický, negramotný, nekultivovaný, neodborný, neškolený


Relevantne k nevzdelaný