Nezhodný

irelevantný, nerelevantný, nerozhodný, nesmerodatný, vedľajší


Relevantne k nezhodný