Nezrelý

maloletý, nedorastený, nedospelý, nekvalifikovaný, nemožný, neostrieľaný, neschopný, neskúsený, nespôsobilý, nesúci, nevýkonný, zelený


Relevantne k nezrelý