Nezúčastnený

apatický, bezmyšlienkovitý, bezstarostný, driemajúci, flegmatický, lenivý, nemajúci záujem, nevšímavý, nečinný, záhaľčivý, ľahostajný


Relevantne k nezúčastnený