Nezvaný hosť

votrelec, útočník


Relevantne k nezvaný hosť