Nezvyčajný

abnormálny, mimoriadny, nenormálny, nepravidelný, odlišný, osobitný, zvláštny, mimoriadny, neobvyklý, neobyčajný, nevídaný, nevšedný, nezvyklý, nečakaný, výnimočný, zriedkavý, zvláštny


Relevantne k nezvyčajný