Obava

bázeň, strach, tieseň, úzkosť, zdesenie, údes, úľak, úžas, ľaknutie, šok


Relevantne k obava