Oblasť

končina, pásmo, sféra, zóna, územie, časť, kraj, región, teritórium, územie


Relevantne k oblasť