Obligátny

bežný, pravidelný, mandatórny (term.), mandátny, nariadený, povinný, záväzný, nevyhnutný, nútený, obligatórny, povinný, záväzný


Relevantne k obligátny