Obozretnosť

chladnokrvnosť, kľud (nesprávne), opatrnosť, pokoj, prezieravosť, rozvážnosť


Relevantne k obozretnosť