Obrazný

alegorický, metaforický, prenesený, symbolický


Relevantne k obrazný