Obsluhovať

navigovať, regulovať, riadiť, usmerňovať, viesť


Relevantne k obsluhovať