Očakávať

anticipovať, predvídať, byť pripravený, predpokladať, čakať


Relevantne k očakávať