Ochranca

obhajca, patrón, zástanca, poručník, tútor, zástanca


Relevantne k ochranca