Ochraňovať

chrániť, hájiť, kryť, obhajovať, zastupovať, zastúpiť, chrániť, strážiť


Relevantne k ochraňovať