Ochromiť

otupiť, paralyzovať


Relevantne k ochromiť