Očividný

badateľný, citeľný, evidentný, jasný, pozorovateľný, viditeľný, zjavný, zrejmý, zreteľný, evidentný, jasný, jednoznačný, zjavný, zrejmý, zreteľný


Relevantne k očividný