Odchýlenie

anomália, nepravidelnosť, odchýlka, odklon, odklonenie, odvrat, rozdiel, výkyv, výnimočnosť


Relevantne k odchýlenie