Odchýlka

aberácia, abnormalita, abnormita (archaizmus), mimoriadnosť, neobvyklosť, zriedkavosť, zvláštnosť, deviácia, úchylka, škodenie, anomália, nepravidelnosť, odchýlenie, odklon, odklonenie, odvrat, rozdiel, výkyv, výnimočnosť, fluktuácia, kolísanie, nestálosť, prelietavosť, premenlivosť, výkyv


Relevantne k odchýlka