Odcudziť

scudziť, ukradnúť, zobrať, šlohnúť


Relevantne k odcudziť