Odklon

anomália, nepravidelnosť, odchýlenie, odchýlka, odklonenie, odvrat, rozdiel, výkyv, výnimočnosť


Relevantne k odklon