Odlišný

abnormálny, mimoriadny, nenormálny, nepravidelný, nezvyčajný, osobitný, zvláštny, diferencovaný, iný, nerovnaký, rozdielny, rozličný, rozmanitý, rôznorodý, rôzny


Relevantne k odlišný