Odpor

antipatia, averzia, hnus, nechuť, nevôľa, neľúbosť, odpornosť, ohavnosť, ošklivosť, rezistencia, nepriateľstvo, nevraživosť, zaujatosť, zloba, zlá vôľa, závisť, odboj, rebélia, odpudzovanie


Relevantne k odpor