Odpykať

skúsiť, vytrpieť, zažiť, strpieť, vystáť, zniesť


Relevantne k odpykať