Odstrčiť

položiť, strkať, strčiť, tlačiť, uložiť, vložiť, vraziť, vsunúť, zaradiť, zastrčiť, zasunúť


Relevantne k odstrčiť