Odvolať

anulovať, odrieknuť, prehlásiť neplatným, prehlásiť za neplatný, stornovať, vziať späť, zaraziť, zastaviť, zosadiť, zrušiť


Relevantne k odvolať